de ultieme verfijning in muurbekleding
de ultieme verfijning in muurbekleding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer

Legal notice
Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website van Arte nv (hierna “Arte”). Door eenvoudige raadpleging van de website aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

Arte besteedt de grootste zorg aan de inhoud van de website. De inhoud is te goeder trouw opgesteld om informatie te verschaffen over Arte en haar producten en diensten. Arte kan echter niet garant staan voor de volledigheid, correctheid of actualiteit van de verstrekte informatie, noch de geschiktheid voor een welbepaald doel. Evenmin garandeert Arte een voortdurende toegang tot de website, de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website. Arte kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de op de website verstrekte informatie noch voor het gebruik ervan, of voor enige schade van welke aard ook die daaruit zou kunnen voortvloeien.

De website kan hyperlinks of verwijzingen bevatten naar externe websites. Deze links worden slechts ter informatie weergegeven. Arte kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites noch voor het beleid (zoals inzake privacy) dat op die websites van toepassing is.

Copyright ©
Deze website met inbegrip van teksten, lay-out, logo’s, illustraties en andere grafische bestanddelen, evenals de namen en handelsmerken, zijn eigendom van Arte en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere wetten inzake intellectuele eigendomsrechten.

Het is niet toegelaten om het geheel of een deel van de website of de inhoud ervan te kopiëren, te verspreiden, te verkopen, te publiceren of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is verleend door Arte. Het is wel toegelaten om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden voor niet-commerciële, informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik.