Je surft vanuit Verenigde Staten van Amerika. Niet correct? Pas je land aan

CO2 Neutral label

HET CO₂ NEUTRAL LABEL


Arte heeft het internationaal en officieel erkende CO₂Neutral Label ontvangen van de onafhankelijke klimaatexpert CO2logic, een onderdeel van South Pole. Het label kan slechts na een grondige jaarlijkse audit van onze volledige klimaataanpak worden verkregen.

Berekening van onze uitstoot

Onze uitstoot wordt elk jaar zorgvuldig berekend door de onafhankelijke organisatie South Pole. Toen die in 2019 voor het eerst werd becijferd, kwamen we uit op 1930 ton CO2 (transport niet meegerekend). In 2022 was onze uitstoot al gedaald tot 1494 ton, ook al hadden we onze activiteit in de tussenliggende jaren aanzienlijk uitgebreid.

Het spreekt vanzelf dat Arte actie blijft ondernemen om haar uitstoot verder te verminderen. Dankzij deze berekeningen kunnen wij een stappenplan voor een meer klimaatbewuste toekomst opstellen. Dat is een grote stap naar een sterke klimaatstrategie, die schoonheid verzoent met klimaatverantwoordelijkheid. Wij mikken op een verdere verlaging van de uitstoot naar 1092 ton tegen 2030.

CO2-reductieplan

South Pole, de organisatie die onze CO2-uitstoot meet, verdeelt de metingen in drie scopes. Arte pakt ze alle drie aan.

Energie & bedrijfsvoertuigen: -47% tegen 2030

Scope 1 & 2 hebben betrekking op het brandstofverbruik van de bedrijfsvoertuigen, het aardgasverbruik, het verlies van koelmiddel in de klimaatregeling en de aangekochte elektriciteit. Wij doen al het mogelijke om die uitstoot tegen 2030 met 47% te verlagen. 

Onze klimaatinitiatieven omvatten onder meer:

 • het beperken van het energieverbruik van de gebouwen dankzij maatregelen voor een efficiënter gebruik van warmte en elektriciteit;
 • het uitbreiden van de zonnecapaciteit en de overstap naar 100% groene stroom in alle gebouwen;
 • de conversie van het wagenpark naar elektrische auto's en/of elektrische fietsen;
 • de overstap van aardgas naar biogas;
 • het tot het minimum beperken van afval en het uitfaseren van krachtige koelmiddelen.


Reizen, pendelverkeer & afval: -28% tegen 2030

Deze scope meet het afval, het pendelverkeer van onze werknemers, het verbruik van brandstof en elektriciteit in dat verkeer en de zakenreizen. Wij willen deze uitstoot tegen 2030 met 28% verlagen.

Onze klimaatinitiatieven omvatten onder meer:

 • de overstap van conventionele naar elektrische auto's voor het pendelverkeer;
 • de overstap van de conventionele auto naar de trein/fiets, door middel van incentives (cafetariaplan, fietsvergoeding);
 • het recycleren in plaats van verbranden van vliesafval;
 • meer telewerk, tot 15% van het totale aantal werkdagen per jaar;
 • het beperken van zakenreizen en de overstap van korte vluchten in economy class naar hogesnelheidstreinen of nachttreinen;
  het beperken van het totale volume geproduceerd afval, door het afvalbeheer verder te optimaliseren.


Arte's CO2 uitstoot: